• circulair ontwerp uitbreiding Restaurant TiU

  • circulair ontwerp uitbreiding Restaurant TiU

circulair ontwerp uitbreiding Restaurant TiU

In opdracht van Tilburg University hebben wij een ontwerp gemaakt voor de tijdelijke en circulaire uitbreiding van het Restaurant op het campus-terrein. Uitgangspunt hierbij was het hergebruik van constructieonderdelen, gevelelementen en overige bouwdelen uit een te slopen pand op de universiteitscampus.

Door BOOT Ingenieurs is een materialen- en grondstoffeninventarisatie uitgevoerd. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt waarbij er zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van alle voorhanden materialen.

De planning is dat de uitbreiding van het Restaurant begin van collegejaar 2021/2022 opgeleverd zal worden en voor een periode van circa 5 jaar zal blijven staan.