• visualiseren
    + realiseren

  • visualiseren
    + realiseren

Het proces uitgelicht

Proces

Het architectenbureau staat onder leiding van de architecten Ruud van Aerde (1981) en Elles Borgert (1981) en houdt zich voornamelijk bezig met projecten op het gebied van binnenstedelijke herontwikkeling, renovatie en herbestemming van bestaande (monumentale) panden.

Het doel van het bureau is het realiseren van projecten en oplossingen passend  voor de huidige en toekomstige generaties, die recht doen aan het huidige tijdsbeeld. De wensen van de opdrachtgever spelen een cruciale rol in het ontwerpproces. Goede architectuur geeft antwoord op de behoeften van de eindgebruiker en zorgt voor een juiste inpassing in zijn omgeving. Door een goede dialoog met de opdrachtgever en andere spelers in het ontwerpproces te voeren, kan de essentie van opgave centraal worden gesteld.

De kracht van het ontwerpen zit in het detail, de materialisering en nieuwe ruimtelijke ervaringen. Door deze thema�s op elk schaalniveau toe te passen�zijn wij�in staat innovatieve en duurzame architectuur te maken.�

Het bureau is gevestigd op het Rijghpark aan de Goirkestraat�in Tilburg, centraal in de provincie Brabant en dient zowel de zakelijke als de particuliere markt. Het gehele ontwerptraject kan worden verzorgd; haalbaarheidsstudie, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanvraag omgevingsvergunning, bouwkostenraming, bouwvoorbereidingstekeningen en directievoering tijdens de uitvoering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd middels de nieuwste 3D tekenmethode in BIM.

AERDE BORGERT ARCHITECTEN�werkt volgens de algemene voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). Het bureau staat ingeschreven bij het Bureau Architectenregister en is een erkend BNA-bureau (Bond van Nederlandse Architecten)